Przetargi | Galeria zdjęć 
 Sobota, 22 lipca 2017, godzina: 12:37
Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
Regulamin przyznawania nagrody
Order Błękitnej Nidy 2010
Order Błękitnej Nidy 2009
Order Błękitnej Nidy 2008
Order Błękitnej Nidy 2007
Order Błękitnej Nidy 2006
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Order Błękitnej Nidy > Order Błękitnej Nidy 2006
Order Błękitnej Nidy 2006

 Błękitne ordery rozdane

W świetle fleszy, w wypełnionej po brzegi auli Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie po raz pierwszy rozdano Ordery Błękitnej Nidy – nagrody starosty pińczowskiego ustanowionej w lutym 2006 roku. Wyróżnienie wręczane jest w czterech kategoriach: osobowość powiatu, samorządowiec, przedsiębiorca i przyjaciel Ziemi Pińczowskiej. W tym roku do kapituły wpłynęło aż 30 wniosków, których wnioskodawcami były organy samorządu gmin i powiatu oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze powiatu.

Idea
Przyznanie nagrody jest uhonorowaniem pracy i zaangażowania osób fizycznych, firm, instytucji wyróżniających się w swej działalności na rzecz powiatu oraz „swoistą promocją dla tych, co ją otrzymują” – powiedział vice starosta Jan Moskwa otwierając uroczystą galę. Samo odznaczenie wpisuje się w popularyzowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Pińczowskiej i ma skupiać wokół siebie osoby, które ten wizerunek tworzą. 30 nominacji do orderu to 30 pojedynczych cegiełek budujących każdego dnia obraz powiatu; wśród nich społecznicy, artyści, radni, biznesmeni... Nagrodę starosty Order Błękitnej Nidy stanowi wykonana w brązie płaskorzeźba obrazująca treść słów Adolfa Dygasińskiego: „Pięknym jest kraj cały, który wstęgą swą przepasała Nida”.

Odznaczeni
Order Błękitnej Nidy jest wyrazem troski starosty o sprawy promocji powiatu, wskazuje na tradycję i aktywność powiatu na różnych polach działalności, a także ma stymulować mieszkańców, organizacje, przedsiębiorców do jeszcze efektywniejszej działalności. Laureatami nagrody starosty za rok 2006 zostali: w kategorii „Przyjaciel Ziemi Pińczowskiej” order Błękitnej Nidy przyznano prof. Stefanowi Pastuszce - rektorowi Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, przewodniczącemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Andrzejowi Pęczalskiemu - artyście - fotografikowi, autorowi serii albumów fotograficznych prezentujących Ponidzie. W dziedzinie „Przedsiębiorca” za kreatywne, konsekwentne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu odznaczenie otrzymali państwo Zofia i Tadeusz Kurczynowie - twórcy „Ogrodu na Rozstajach” w Młodzawach Małych, jedynego w województwie świętokrzyskim prywatnego ogrodu botanicznego, znanego tak w kraju jak i za granicą.

Nagrodę w kategorii „Samorządowiec” za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa w rozwiązywaniu lokalnych spraw wręczono Orkiestrze Dętej z Dzierążni. Kapituła zwróciła uwagę społeczny wkład orkiestry w życie społeczne, już od 1924 roku orkiestra ta uświetnia wszelkie uroczystości na terenie gminy, powiatu i województwa. „Osobowością Powiatu” za rok 2006 uznano Jerzego Białoboka – dyrektora Państwowej Stadniny Koni w Michałowie, odnoszącej sukcesy na polskich i międzynarodowych pokazach koni arabskich.

Nagroda Starosty Order Błękitnej Nidy przyznawana będzie corocznie. Zainteresowanie ze strony mieszkańców, mediów, samych nominowanych potwierdza, że była ona oczekiwana i spotkała się z przychylnym oddźwiękiem. Mamy nadzieje, że tytułowanie się Orderem Błękitnej Nidy będzie prestiżem dla nagrodzonych osób a mieszkańcy będą identyfikować nominowanych z ich wkładem na rzecz rozwoju powiatu. „Pińczów staje się moją drugą, małą ojczyzną a odznaczenie to jeszcze bardziej zmobilizuje mnie do pracy na rzecz rozwoju Ponidzia” – powiedział Stefan Pastuszka odbierając wyróżnienie.

Iwona Senderowska

Zobacz więcej zdjęć >>


Lista Nominowanych do Orderu Błękitnej Nidy 2006

 

Kategoria PRZYJACIEL ZIEMI PIŃCZOWSKIEJ 2006:

Edward Choroszyński – prezes zarządu Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Express Ponidzie” sp. z o.o.

Irena Koper – specjalista ds. marketingu Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Express Ponidzie” sp. z o.o.

Leszek Mańkowski – społeczny dyrektor Aeroklubu Pińczowskiego, instruktor paralotniowy, organizator Mistrzostw Polski Paralotni z napędem, Ogólnopolskich Zawodów Paralotni, Ogólnopolskich Zawodów w Modelarstwie i wielu innych imprez lotniczych

Stefan Pastuszka – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Andrzej Pęczalski – artysta fotografik, fotoreporter prasowy, autor serii albumów fotograficznych prezentujących Ponidzie

Adam Sznajderski – doktor nauk humanistycznych pochodzący z Działoszyc, były wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek i artykułów z zakresu historii najnowszej, pedagogiki, sportu i teatrologii

Mieczysław Wojtasik – weteran walk partyzanckich, inwalida wojenny, oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku, działacz społeczny

 

Kategoria PRZEDSIĘBIORCA 2006:

Zofia i Tadeusz Kurczynowie – twórcy „Ogrodu na Rozstajach” w Młodzawach Małych, jedynego w województwie świętokrzyskim prywatnego ogrodu botanicznego, znanego w kraju i za granicą  

Mariusz Piątek – właściciel  firmy „Prefabrykaty Betonowe dla Budownictwa i Drogownictwa” w Hajdaszku

Marek Płachta – szef firmy NaturVit z Koperni zajmującej się przetwórstwem ziół i owoców suszonych oraz produkcją mieszanek owocowych i ziołowych

 

Kategoria SAMORZĄDOWIEC 2006:

Stanisław Juszczyk – radny gminy Działoszyce, członek zarządu powiatowego PSL

Zofia Kędra – bibliotekarka z 30-letnim stażem pracy, druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawianach

Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach – jednostka ratowniczo – gaśnicza aktywnie uczestnicząca również w życiu społecznym lokalnego środowiska

Orkiestra Dęta w Dzierążni – powstała w 1924 roku działająca społecznie bierze udział we wszystkich uroczystościach na terenie gminy, powiatu i województwa, z kapelmistrzem Edwardem Helakiem na czele  

Maria Paterek – przewodnicząca sołectwa a zarazem sołtys wsi Dzierążnia

Jan Pytel – przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Pińczowie

Stanisław Rusiecki – członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszycach

Dorota Serhej – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich we Włoszczowicach, Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice

Krzysztof Słonina – wójt gminy Kije, były dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Pińczowie

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice – organizacja kobieca promująca region i kultywująca tradycje regionalne

 

Kategoria OSOBOWOŚĆ POWIATU 2006:

Jerzy Białobok – dyrektor Państwowej Stadniny Koni w Michałowie, najlepszej w Polsce, która odnosi wielkie sukcesy na międzynarodowych pokazach koni arabskich

Paweł Bochniak – działacz społeczny, sportowy, założyciel Gminnego Klubu Sportowego Strzelec Chroberz, twórca serwisu internetowego Chrobrza i gminy Złota

Jacek Kapałka – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pińczowie, radny gminy Pińczów

Czesław Kopeć – wieloletni zasłużony druh OSP Kije

Marian Mazurkiewicz – sołtys wsi Zagórze, z największym stażem pełnionej funkcji w Polsce - nieprzerwanie od 1950 roku

Zenon Próchniewski – były Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie

Wojciech Socha – artysta rzeźbiarzamator z Działoszyc. Specjalizuje się w rzeźbie o charakterze ludowym, świątków i czynu niepodległościowego

Janusz Świętoń – prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Źródełko przy Gimnazjum nr 1 w Pińczowie, trener kadry wojewódzkiej młodziczek, delegat Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Teresa Znojek – członek Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów, działacz społeczny od ponad 40 lat, udziela się jako przewodnik turystyczny i wolontariusz

 Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl