Przetargi | Galeria zdjęć 
 Wtorek, 27 czerwca 2017, godzina: 17:33
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
 Jednostki organizacyjne
Jednostki organizacyjne
Powiatowy Urząd Pracy
Dom Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Zarząd Dróg
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zakład Opieki Zdrowotnej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Szkoły ponadgimnazjalne
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Jednostki organizacyjne > Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
28 – 400 Pińczów
ul. Spółdzielcza 6
tel./faks 413574701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
mail ppp_pinczow@wp.pl

Adres stron internetowej : http://www.ppp.none.pl/

Status prawny : Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna;

Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Pińczowie;

Organ nadzorujący: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy,
logopeda, doradca zawodowy, lekarz, oraz pracownicy obsługi.
Specjaliści przygotowani są do udzielania różnych form pomocy.

Czas pracy poradni od godz. 7. 00 do 18. 00. Czas pracy poszczególnych pracowników jest różny.Kierownictwo Poradni

Dyrektor

Marta Stępień
wykształcenie: wyższe magisterskie pedagogiczne

Z-ca dyrektora (funkcja społeczna)

Bożena Strączek
wykształcenie: wyższe magisterskie pedagogiczne

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej


I Oferta skierowana do młodzieży.

- Przyjmujemy każdego ucznia, który ma potrzebę rozmowy, oczekuje pomocy i wsparcia.
- Udzielamy pomocy w sytuacjach kryzysowych ofiarom przemocy domowej, przemocy w klasie,
   w sytuacjach trudnych ,osobom z zaburzeniami odżywiania ( anoreksja, bulimia),z trudnościami okresu
   dojrzewania.
-Udzielamy pomocy młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi w środowisku rówieśniczym i rodzinnym
  ( trudności z porozumiewaniem się, zaniżona samoocena).
- Wspieramy uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów dyslektycznych

- Udzielamy pomocy młodzieży z zaburzeniami mowy.
- Udzielamy pomocy samorządom szkolnym i organizacjom młodzieżowym działającym w szkole.
- Wspieramy dzieci z rodzin alkoholicznych oraz osoby z problemem alkoholowym.

- Pomagamy młodzieży uzależnionej, wymagającej leczenia i resocjalizacji.
- Udzielamy indywidualnej pomocy uczniom w wyborze zawodu i drogi kształcenia.

II. Oferta skierowana do rodziców.


- Wczesna diagnoza dzieci od 0-3 lat
- programy edukacyjne dla rodziców małych dzieci
- programy rewalidacyjne dostosowane do potrzeb małego dziecka niepełnosprawnego ( z porażeniem
   mózgowym, z cechami autystycznymi, z zaburzeniami emocjonalnymi).
- Wczesna interwencja logopedyczna
- badania logopedyczne dzieci i młodzieży, ocena i interpretacja w celu ustalenia stanu rozwoju mowy oraz
  zaburzeń mowy (każdy rodzic może sprawdzić, czy mowa jego dziecka rozwija się prawidłowo)  -pracę
  profilaktyczną i terapeutyczną w celu likwidowania lub zmniejszenia zaburzeń mowy poprzez zajęcia
  indywidualne z dziećmi w poradni.
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych w wieku 3- 6 lat
- terapia zaburzeń emocjonalnych dziecka ( dzieci moczące się, z zaburzeniami lękowymi),
- zajęcia wspomagające rozwój funkcji niezbędnych do nauki matematyki, czytania i pisania,
- zajęcia kształtujące umiejętność skupienia uwagi, relaksacyjne i wyciszające,
- pomoc metodyczna dla rodziców wspierających rozwój poznawczy swoich dzieci.

Poradnia wykonuje badania przesiewowe wzroku według Systemu Powszechnych Badań Wzroku
“Widzę” (komputerowy test do badania wzroku dla przedszkolaków i uczniów kl. I-III opracowany przez
specjalistów we współpracy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Okulistycznym w ramach umowy z
MENiS).
 

Poradnia wykonuje badania przesiewowe słuchu według Systemu Powszechnych Badań Słuchu
“Słyszę” (komputerowy test do badania słuchu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym opracowany przez
specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w ramach umowy z MENiS).
 

Przeciwdziałanie i przezwyciężanie trudności szkolnych.
-terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu umiejętności szkolnych,
-praca z uczniem dyslektycznym i z ryzyka dysleksji na wszystkich szczeblach nauczania od przedszkola do
szkoły średniej,
-pomoc rodzicom w pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, dyslektycznym, z zaburzeniami
emocjonalnymi.
 

Poradnia prowadzi terapię  Biofeedback - to metoda terapii oparta na wyspecjalizowanej technice
komputerowej. Biofeedback umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania
kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie.
 

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
-wsparcie psychologiczne dzieci z zaburzeniami zachowania terapia indywidualna, terapia grupowa -pomoc 
dzieciom ofiarom agresji, przemocy
-pomoc rodzicom w nawiązywaniu prawidłowych relacji z dziećmi 
 

Pedagogizacja rodziców.
-cykliczne zajęcia dla rodziców "Szkoła dla rodziców " -prelekcje, warsztaty dla rodziców na tematy
związane z wychowaniem.

Pomoc ofiarom przemocy domowej, rodzinom z problemem alkoholowym.

III Oferta skierowana do nauczycieli i szkół.


- Wspieranie szkół w tworzeniu programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktyki.
- Udział w szkolnych radach pedagogicznych.
- Treningi umiejętności wychowawczych nauczycieli
- Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych uczniów – w ramach
zespołów wychowawczych.
- Pomoc konsultacyjna dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno- kompensacyjno w szkole.
- Pomoc nauczycielom w pracy z uczniem przewlekle chorym, uczniem niepełnosprawnym, upośledzonym
umysłowo, niedosłyszącym, niedowidzącym, niepełnosprawnym ruchowo.
- Pomoc nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia.
- Pomoc nauczycielom prowadzącym klasy integracyjne.
- Wspieranie szkół w realizacji programów profilaktycznych i edukacji zdrowotnej.
 

IV. Skierowana do szerokiego środowiska wychowującego, instytucji, organizacji, samorządów.


- Pomoc samorządom gminnym w tworzeniu programów profilaktycznych.
- Diagnoza i informacja w zakresie zagrożeń uzależnieniem od środków. psychoaktywnych. Konsultacja w
zakresie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.
- Integracja działań z policją, sądem i pracownikami pomocy społecznej.
- Wspieranie stowarzyszeń działających w obrębie powiatu na rzecz dzieci i młodzieży.Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl