Przetargi | Galeria zdjęć 
 Wtorek, 27 czerwca 2017, godzina: 17:33
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
 Jednostki organizacyjne
Jednostki organizacyjne
Powiatowy Urząd Pracy
Dom Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Zarząd Dróg
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zakład Opieki Zdrowotnej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Szkoły ponadgimnazjalne
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Jednostki organizacyjne > Powiatowy Zarząd Dróg
Powiatowy Zarząd Dróg

Pińczów, ul. Przemysłowa 3

Dyrektor Tadeusz Bochniak

tel. (0 41) 357 61 29

 

Prowadzi sprawy związane z:

 

 • zarządzaniem dróg – planowaniem ich rozwoju, bieżącym administrowaniem i utrzymaniem
 • zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 • PZD w Pińczowie zarządza na terenie 5 gmin siecią 334 km dróg zamiejskich, 4,5 km dróg miejskich oraz 26 obiektami mostowymi.
 • Podstawowe zadania Powiatowego Zarządu Dróg wynikające z ustawy:
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowywanie planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania
  i ochrony dróg, w tym obiektów i urządzeń związanych z drogą, utrzymanie zieleni, kształtowanie zagospodarowania pasa drogi,
 • przygotowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, w związku z pracami nad projektem budżetu powiatu, zgodnie z zasadami tworzenia budżetu,

 • przygotowane warunków zamówienia publicznego ma wskazane wyżej zadania wraz z procedurami przetargowymi, realizacja przetargów, nadzór nad realizacją zadań, odbiór realizowanych zadań,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • zarządzanie pasem drogowym, koordynacją robót w pasie drogowym,
 • w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • ewidencją dróg i obiektów mostowych,
 • prowadzenie w porozumieniu z policją ewidencji i badań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
 • wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja działań powiatu w powiązaniu z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i rządowej.

Powyższe zadania Zarządu są realizowane m.in. poprzez:

 • prowadzenie zagadnień związanych z organizacją ruchu i oznakowaniem dróg,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem dróg powiatowych,
 • koordynacja robót w pasie drogowym, tj. wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń obcych, budowę i przebudowę zjazdów z dróg i włączeń do sieci dróg, orzekanie
  o przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz naliczanie
  i pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa,
 • udzielanie zezwoleń na umieszczanie reklam w pasie drogowym,
 • udzielanie zezwoleń na organizowanie imprez, które powodują utrudnienia ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie dróg powiatowych i gminnych,
 • wprowadzanie ograniczeń ruchu ze względu na stan techniczny dróg i mostów.


Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl