Przetargi | Galeria zdjęć 
 Poniedziałek, 24 lipca 2017, godzina: 18:51
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Historia > Historia powiatu /2/
Historia powiatu /2/

      Inną jeszcze dziedziną gospodarki było rzemiosło: 120 murarzy, 119 szewców, 75 kowali, 93 krawców, 60 cieśli, 42 rzeźników, 14 rymarzy, 17 kołodziejów, 12 powroźników, 11 zdunów, 7 tkaczy, 7 szklarzy, 3 zegarmistrzów oraz 2 kotlarzy (dane z 1878 r.). W Koszycach ludność trudniła się wyrobem sukna białego i brązowego na sukmany. Kwitł handel wódką - było 105 szynkćw, dających ponad 104 .000 rubli akcyzy. (Wiadro wódki kosztowało niewiele ponad 3 ruble).
      W powiecie czynne były 52 szkoły początkowe oraz jedno progimnazjum w Pińczowie. Władzę sądowniczą sprawowały 2 sądy pokoju i 6 sądów gminnych. Działało też kilka notariatów. (Rejentem w Skalbmierzu był Zdzisław Skłodowski, stryj naszej wielkiej uczonej). Pod względem wyznaniowym ludność dzieliła się na katolików, Żydów, protestantów i prawosławnych. Wszystkich duchownych było 58. Powiatem zarządzał naczelnik, który miał do pomocy dwóch zastępców: do spraw administracyjno-gospodarczych oraz do spraw policyjnych. Pierwszym historycznym starostą pińczowskim był młody Rosjanin Michaił Annekow, prawosławny szlachcic, natomiast ostatnim z czasów zaborów - niejaki Głowackij.
W roku 1915 armie carskie zostały pobite i wycofały się z Królestwa, które zajęte zostało przez wojska państw centralnych. Gubernia kielecka znalazła się pod okupacją austriackąi wkrótce przyłączono ją do generał-gubernatorstwa z siedzibą w Lublinie. Austriacy znieśli gubernie oraz wprowadzili podział na okręgi - odpowiedniki dawnych powiatów. Na ich czele stali polscy komisarze cywilni. Sytuacja taka nie trwała jednak długo, bo już w r. 1918 przywrócono zarówno powiaty, jak i urząd starosty. Pińczów stał się jednym z dziesięciu powiatów woj ewództwa kieleckiego.
      Liczył on 1154 km kw. powierzchni. Na jego terenie położone były 3 miasta (Pińczów - 7749 mieszkańców, Działoszyce - 6755, Skalbmierz - 1715), 3 osady (Koszyce, Opatowiec i Wiślica) oraz 20 gmin wiejskich: Bejsce, Boszczynek, Chotel Czerwony, Chroberz, Czarkowy, Czarnocin, Dobiesławice, Drożejowice, Góry, Kazimierza Wielka, Koszyce, Kliszów, Kościelec, Nagórzany, Opatowiec, Pińczów, Sancygniów, Topola, Zagość i Złota. Spis powszechny z 1921 r. wymienia 533 miejscowości położone w powiecie: miasta, wsie, przysiółki, kolonie, folwarki i inne. Zamieszkiwało je 120.402 osoby (w 1931 r. 126.098). Oprócz Polaków i Żydów mieszkali tu także Niemcy, Rusini, Rosjanie, Czesi, Litwini, Francuzi, Łotysze i Rumuni. Mozaice narodowościowej towarzyszyła religijna, oprócz katolików i Żydów byli ewangelicy, grekokatolicy i prawosławni. Powiat w dalszym ciągu miał charakter rolniczy. Związany z nim przemysł reprezentowała cukrownia "Łubna", dwie fabryczki cykorii, trzy gorzelnie, browar, liczne młyny i mleczarnie, olejarnie i dwa wzorcowe gospodarstwa rybackie. Brak dróg i linii kolejowych uniemożliwiał należyte wyzyskanie miejscowych bogactw: pokładów gipsu, siarki, wapienia pińczowskiego i słonych źródeł mineralnych. Stan ten usiłowano zmienić przez budowę kolejki wąskotorowej. Roboty rozpoczęto w 1923 r., a ukończono w 1926 r. W ciągu tego czasu ułożono 144 km torów, łącząc południowe i środkowe połacie powiatu z Pińczowem i częścią północną. Kolejka miała bezpośrednie połączenie z kolejami szerokotorowymi: Jędrzejów-Kielce-Warszawa oraz Kocmyrzów-Kraków.Zaplanowano też budowę ponad 150 km dróg bitych, co jeszcze bardziej miało wpłynąć na rozwój gospodarczy powiatu. W latach 30. oddano do użytku trakt łączący Pińczów z Wiślicą i Nowym Korczynem, nazywany Drogą Marszałka Piłsudskiego. Inna szosa biegła z Pińczowa przez Działoszyce do Koszyc. W tymże czasie istniało tu 110 szkół powszechnych, gimnazjum koedukacyjne w Pińczowie, także Żeńska Szkoła Zawodowa i Zakład Doświadczalny Rolniczy w Sielcu, prowadzący badania nad podniesieniem kultury rolnej. W tym samym celu zamierzano powołać powiatową Szkołę Rolniczą Męską i Żeńską, jak również Szkołę Ogrodniczą. (Wydzierżawiono dla nich nawet od Skarbu Państwa folwark Węchadłów).Władze powiatowe dbały o rozwój kultury. Popierały zakładanie domów ludowych, bibliotek publicznych i ruchomych, teatrów wiejskich, kół gospodyń, stowarzyszeń młodzieżowych, urządzanie odczytów i wycieczek.W Pińczowie funkcjonował szpital powiatowy z 60 łóżkami. Pod względem zorganizowania i porządku stawiany był za wzór szpitala na prowincji. Działalność prowadziły też cztery przychodnie lecznicze w Pińczowie, Wiślicy, Kazimierzy Wielkiej i Działoszycach. (Opłata za poradę w wysokości 50 gr. połączona była z najkonieczniejszymi zabiegami).Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl