Przetargi | Galeria zdjęć 
 Wtorek, 19 czerwca 2018, godzina: 03:20
Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii  
Wiadomości: Aktualności 2017Aktualności 2016Aktualnosci 2015Aktualnosci 2014Aktualności 2013Aktualności 2012Aktualności 2011Aktualności 2010Aktualnosci 200920082006Aktualności 2007200520032004PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
 Gmina Kije
Władze gminy
Urząd Gminy w Kijach
Atrakcje gminy
Galeria zdjęć
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Gmina Kije
Gmina Kije

Gmina Kije położona jest we wschodniej części Kotliny Nidy, pomiędzy Górami Świętokrzyskimi, a Jurą Krakowsko-Częstochowską, częściowo w granicach Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego oraz ich stref ochronnych. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 99,26 km2, z czego 6955 ha stanowią użytki rolne, a 1866 ha obszary zalesione. Krajobraz charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą, w której wyraźnie odznaczają się łagodne wzgórza. Na zachodzie w ukształtowaniu powierzchni dominuje płaska, szeroka dolina Nidy. Wsie wchodzące w skład Szanieckiego Parku Krajobrazowego tworzą unikalne zespoły budownictwa wiejskiego zharmonizowanego z otaczającym je krajobrazem – wzgórzami gipsowymi i wapiennymi oraz rozbudowanymi formami krasu powierzchniowego. Stanowią go nieckowate depresje, zanikające strumyki (poniki)oraz odsłonięcia geologiczne gipsów szkieletowych i szablastych. Z kolei sołectwa wchodzące w skład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego cechuje duża atrakcyjność przyrodnicza jaką są rozlewiska Nidy. Zjawisko tzw. delty śródlądowej jaką tworzy Nida, powoduje, że obszary te stanowią siedliska unikalnych roślin wodnych, awiofauny oraz zwierząt żyjących w warunkach wodnych.

Najdłuższą historią w gminie mogą szczycić się Kije – jedna z najstarszych wsi Ponidzia, położona przy starym “szlaku cysterskim” Jędrzejów – Staszów, której początki sięgają XI wieku. W tradycji ludowej Kij znana jest legenda o wypełnianiu ściętymi kijami przestrzeni dzielącej kolegiatę od grodu na wzgórzu Winnica, skąd rzekomo pochodzi nazwa miejscowości.

Gmina posiada dogodne połączenia komunikacyjne, zarówno drogowe, jak i kolejowe. Tu przebiegają 3 węzły torów: linia normalnotorowa Kielce – Busko i Włoszczowice – Połaniec, szerokotorowa tzw. LHS Hrubieszów – Katowice i wąskotorowa Jędrzejów – Pińczów. LHS jest linią tranzytową bez przystanków, a linia wąskotorowa jest atrakcją turystyczną. Drogowy układ komunikacyjny tworzą dwie ważne drogi: krajowa Chmielnik – Jędrzejów, wojewódzka Morawica – Węchadłów oraz drogi powiatowe i gminne, łączące poszczególne miejscowości z głównymi drogami.

Na terenie gminy został ustawiony teren górniczy “Borków I” – eksploatacja złoża gipsów prowadzona przez Rigips Polska “Stawiany” Sp. z o.o. W miejscowości Wola Żydowska funkcjonuje terminal przeładunkowy gazu płynnego “INTER-GAZ”. Największe zakłady i przedsiębiorstwa na terenie gminy to: Intergaz Sp. z o.o. w Woli Żydowskiej, Zakład Betoniarski “Prefabrykaty” w Hajdaszku, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy w Kijach, PPHU “Rolex” – produkcja maszyn i urządzeń rolniczych oraz części zamiennych w Umianowicach, PPHU “Nowak” – produkcja napojów gazowanych i niegazowanych w Kokocie, Zakład Kamieniarsko-Nagrobkowy w Kijach, “REMAR” – produkcja wyrobów metalowych, części zamiennych, montaż i demontaż urządzeń przemysłowych w Czechowie.

Podstawową funkcję w działalności gospodarczej na terenie gminy pełni rolnictwo. Według klas bonitacyjnych dominują grunty klasy IV – 32,7% wszystkich gleb gminy, następnie gleby klasy V – VI – 34,8%, III – 12,3% i klasy II – 0,2%. W strukturze zasiewów dominującą rolę odgrywa uprawa zbóż, pod które wykorzystuje się 61% areału gruntów ornych. Największą powierzchnię zajmuje pszenica, następnie jęczmień i żyto. Pozostałe areały wykorzystuje się pod uprawę ziemniaków, roślin pastewnych, przemysłowych i innych upraw głównie warzyw i truskawek. Niewielki procent powierzchni użytków rolnych zajmują sady. Są to przeważnie sady mieszane (jabłonie, wiśnie, śliwy).

O rozwoju gminy świadczą liczne inwestycje. Z 20 sołectw 13 posiada sieć telefoniczną. Sieć wodociągową posiada obecnie 10 sołectw, a w najbliższym czasie planuje się zwodociągowanie 10 kolejnych.

   

Wiadomości: Aktualności 2017Aktualności 2016Aktualnosci 2015Aktualnosci 2014Aktualności 2013Aktualności 2012Aktualności 2011Aktualności 2010Aktualnosci 200920082006Aktualności 2007200520032004PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl