Przetargi | Galeria zdjęć 
 Poniedziałek, 24 lipca 2017, godzina: 18:52
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
Biuletyn Informacji Publicznej
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Aktualności
SESJA RADY POWIATU
2017-06-12 11:58:54 () Kategoria: Aktualności 2017
Sesja Rady Powiatu w dniu 14 czerwca 2017 roku

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 8.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu:
a)wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b)wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,
c)odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- opinii do wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,
- wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2016 rok
d)odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok,
e)dyskusja,
f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
z wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
- wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
- opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2016.
6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat działalności inspekcji na terenie
powiatu pińczowskiego:
- wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
dyskusja.
7. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Pińczowie:
- wystąpienie Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie ,
- opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- dyskusja.
8. Informacja z realizacji Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi:
- wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
- dyskusja.
9. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
a)sprawozdanie z działalności,
b)sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2017,
c)sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej.
- wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- dyskusja.
10. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Zobacz również:
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - 2017-07-21 09:43:26
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - 2017-07-20 07:33:07
Zapraszamy na I Rajd Pieszy Republiki Pińczowskiej - 2017-07-18 11:59:44
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - 2017-07-13 08:08:53
Czwarta promesa dla powiatu pińczowskiego - 2017-07-12 11:31:50
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - 2017-07-11 08:19:44
Porozumienie w sprawie projektu ,,e-Geodezja” - 2017-07-10 10:16:28
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - 2017-07-10 09:21:44
Rada Gospodarcza Powiatu Pińczowskiego - 2017-07-03 08:47:37
Rola Przedsiębiorcy w tworzeniu nowoczesnej szkoły zawodowej - 2017-06-30 15:20:32

Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl